Обухівська Районна Державна Адміністрація
Київська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Відділ з питань цивільного захисту населення

Обухівська районна державна адміністрація Київської області запрошує на роботу:

Начальника відділу з питань цивільного захисту населення.

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше року.

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою. Умови служби: робота в умовах обмеження прав громадян, яким надано допуск до державної таємниці.

Основними завданнями відділу є:


1) забезпечення виконання завдань, визначених законодавством, щодо
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення в
Обухівському районі;
2) організація заходів, спрямованих на забезпечення готовності місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій;
3) планування та організація заходів щодо запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій;
4) організація навчання населення щодо поведінки та дій у разі
виникнення надзвичайних ситуацій;
5) організація на місцевому рівні виконання державних цільових
програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення
сталого функціонування підприємств, установ та організацій, зменшення
можливих матеріальних втрат;
6) аналіз причин та прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій,
визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та
фінансових ресурсах;
7) створення, раціональне збереження і використання місцевого
(районного) матеріального резерву, необхідного для запобігання і реагування
на надзвичайні ситуації;
8) організація оповіщення населення Обухівського району про загрозу та
виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне та достовірне інформування
про фактичну обстановку і вжиті заходи;
9) організація заходів щодо захисту населення у разі виникнення
надзвичайних ситуацій;
10) організація робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
організації життєзабезпечення постраждалого населення;
11) організація заходів, спрямованих на зменшення впливу негативних
факторів надзвичайних ситуацій;
12) координація заходів, спрямованих на забезпечення соціального
захисту населення, яке постраждало від надзвичайної ситуації;
13) планування та організація заходів щодо підтримання у готовності
органів управління і сил районної ланки до дій за призначенням у мирний час
та в умовах проведення заходів цивільної оборони за надзвичайного та
воєнного стану.


Відділ згідно з визначеними повноваженнями виконує такі завдання:
1) організовує виконання вимог Конституції і законів України, актів
Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів центрального

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері цивільного захисту, розпорядчих актів голови Київської
обласної державної адміністрації та голови Обухівської районної державної
адміністрації, директора департаменту з питань цивільного захисту, оборони
та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної
адміністрації щодо забезпечення цивільного захисту населення, територій
Обухівського району;
2) аналізує стан та тенденції техногенно-екологічної та пожежної
безпеки в районі, забезпечує розробку заходів щодо удосконалення
організації цивільного захисту в районі, запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та
життєзабезпечення постраждалого населення;
3) здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення
діяльності координуючих органів управління районної ланки;
4) організовує та контролює доведення сигналів оповіщення до
керівного складу цивільного захисту району, керівників цивільного захисту
населених пунктів, підприємств, установ і організацій, органів управління
районної ланки, а також оповіщення та інформування населення у разі
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;
5) організовує роботу Обухівської районної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та здійснює інформаційно-
аналітичне забезпечення діяльності керівника цивільного захисту - голови
Обухівської районної державної адміністрації;
6) організовує інформування населення району про екологічно
небезпечні аварії та ситуації місцевого, регіонального, державного рівня
техногенного, природного, соціально-політичного, воєнного характеру, стан
довкілля, а також про заходи, що вживаються щодо його поліпшення;
7) забезпечує отримання та своєчасне доведення розпоряджень про
переведення районної ланки у відповідні режими функціонування до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій району, на які покладені завдання з цивільного захисту;
8) організовує та здійснює контроль за створенням, накопиченням,
поновленням та цільовим використанням місцевого та об’єктових
матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і
ліквідації їх наслідків;
9) організовує забезпечення індивідуальними засобами захисту
непрацюючого населення, яке потрапляє у зону хімічного зараження та
особового складу сил та формувань цивільного захисту району;
10) у разі виникнення надзвичайної ситуації вживає заходів щодо
організації життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому
матеріальної та фінансової допомоги;
11) планує заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
місцевого рівня, виходячи із існуючих загроз техногенного та природного
характеру;

12) здійснює планування організації та проведення відселення і евакуації
населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в
особливий період), сприяє створенню та організації роботи постійних і
тимчасових органів з питань евакуації на території району;
13) координує діяльність виконавчих комітетів міських, селищної та
сільської рад з питань організації цивільного захисту населення, підтримання
в готовності формувань та сил цивільного захисту, організації евакуаційних
заходів;
14) координує виконання заходів із формування, ведення та
використання районного страхового фонду документації;
15) сприяє реалізації заходів з профілактики травматизму невиробничого
характеру в Обухівському районі;
16) надає інформаційно-аналітичну допомогу іншим структурним
підрозділам адміністрації, органам місцевого самоврядування,
підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, щодо
питань цивільного захисту, планування та організації заходів із запобігання
виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
17) ініціює створення та організовує виконання районних програм
розвитку цивільного захисту району, запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, ліквідації їх наслідків;
18) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
19) розробляє проєкти розпоряджень голови адміністрації, у визначених
законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації
повноважень з питань цивільного захисту;
20) подає голові адміністрації пропозиції щодо:
- проєктів районних програм щодо удосконалення організації цивільного
захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх
наслідків включення до проєкту районного бюджету витрат на розвиток і
функціонування цивільного захисту Обухівського району, зокрема, органів
управління та сил місцевої ланки цивільного захисту, систем зв'язку та
централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, формування
місцевого матеріального резерву тощо;
- утворення та складу Обухівської районної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, постійної комісії Обухівської
районної державної адміністрації з питань евакуації, оперативних штабів,
мобільних оперативних груп та спеціальних комісій з ліквідації
надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;
- потреби в індивідуальних засобах захисту непрацюючого населення,
яке потрапляє у зону хімічного зараження, особового складу формувань та
сил цивільного захисту районної ланки, а також щодо місць їх зберігання та
видачі;
21) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами
адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові
адміністрації;

22) згідно з визначеними повноваженнями бере участь:
- в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності
комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих
служб цивільного захисту;
- у плануванні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при
розробленні містобудівної та проектної документації, в тому' числі заходів,
спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів
господарювання на адміністративній території Обухівської
райдержадміністрації відповідно до режимів функціонування районної
ланки;
- у віднесенні населених пунктів району до груп цивільного захисту та
поданні їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а
також суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту;
- у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, здійснює районування території
наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки
загрози виникнення стихійного лиха;
- у здійсненні інформаційного забезпечення, впровадження сучасних
інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
- в організації функціонального навчання керівного складу та фахівців
органів управління та сил цивільного захисту в Обухівському районі,
організації навчання населення діям в умовах відповідних режимів
функціонування районної ланки;
- у підготовці пропозицій голові районної державної адміністрації щодо
розподілу коштів резервного фонду районного і місцевих бюджетів для
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та
фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних
ситуацій;
- у розробці та затвердженні планів цивільного захисту і заходів щодо
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
- у забезпеченні захисту прав і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб;
- у вивченні стану дотримання підприємствами, установами та
організаціями району правил, норм, стандартів у межах визначених
повноважень;
- у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної
готовності, цивільного захисту, дотримання вимог законодавства з охорони
праці, пожежної безпеки;

- у розробці і здійсненні заходів щодо участі керівного складу, фахівців
органів управління, формувань та сил районної ланки у територіальній
обороні району;
- у здійсненні антитерористичних заходів;
- у вивченні стану здійснення органами місцевого самоврядування
району делегованих повноважень органів виконавчої влади, наданні
методичної допомоги з питань здійснення наданих законом повноважень;
- у забезпеченні реалізації державної політики щодо захисту інформації з
обмеженим доступом;
- у забезпеченні доступу до публічної інформації, розпорядником якої є
відділ;
- в опрацюванні запитів і звернень народних депутатів України та
депутатів відповідних міських, селищної та сільської рад;
- у здійсненні заходів щодо запобігання і протидії корупції;
- у підготовці проєктів угод, договорів;
- в опрацюванні у встановленому законодавством порядку звернень
громадян;
- у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
- у погодженні проєктів нормативно-правових та регуляторних актів,
розроблених іншими органами виконавчої влади;
- у розробленні проєктів розпоряджень голови адміністрації, проєктів
нормативно-правових та регуляторних актів, головними розробниками яких є
інші структурні підрозділи адміністрації;
- у підготовці звітів голови адміністрації для їх розгляду на сесії
Обухівської районної ради;
- у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових
спорів;
- у заходах щодо забезпечення захисту персональних даних;
23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та
використання архівних документів;
24) постійно інформує населення про стан здійснення визначених
законом повноважень;
25) здійснює повноваження, делеговані Обухівською районною радою;
26) виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ
завдань.

Інтерактивна мапа місць розташування захисних споруд, призначених для укриття населення

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь